Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu Spółka z o.o.
Menu BIP
» Przedmiot działania» Organy Spółki» Wydziały» Struktura własnościowa» Sposób przyjmowania spraw» WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT- Przebu.wiaty maga.na budy.garażowy...» WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT- B. sieci wod.-kan ul.Grunwaldzkiej GS» B. sieci wodo. i kana.i sanita. w re. ul. Grunwaldzkiej (GS)» PRZEBU. WIATY MAGAZY. NA BUDY. GARAŻOWY ORAZ REMO. B. KOTŁO.» WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT-Dostawa oleju napędo.w latach2017-2018» Dosta. oleju napędowego w ilości hurto. MPWiK w lat.2017-18» WYKAZ OFERT-Przebu. i z. sposo użyko. nieczy. hydroforni... » Przebudowa i zmiana sposobu użykowania nieczynnej hydro. ...» Budowa miejsc postojowych przy ul. Janowieckiej 100» Dostawa 1000t. wapna tlenkowego - budowlanego» Budowa sieci wod, kan.sanita i deszcz. w ul. Piaskowej» Dostawa hurtowa oleju napędowego standardowego w roku 2015» Odbiór i zagospodarowanie 6 000 ton osadów w latach 2016-17» Wybudo. rezerwowego rurociągu ssawnego wraz z robotami remon» Odbiór i zagospodarowanie 6 000 ton osadów w latach 2015-16» DOSTA. SAMOCHODU SPECJA. Z ZABUDOWĄ SSĄCO-PŁUCZĄCĄ Z WYPOSA.» Wymiana poszycia ścian i dachu istnie. hali o kon. stalowej» REMONT I MALOWANIE - w budynku SUW» Remont i malowa. napowietrzalni, filtro. ......- BUDYNEK SUW» DOSTAWA HURTOWA OLEJU NAPĘDOWEGO W ROKU 2016» Rozbiórka budynku warsztatowo - magazynowego Klasztorna 22» Zaproszenie do złożenia ofert na remont pomieszczeń soc.biu.» Zaproszenie- remont i malowanie elewacji budynków KLASZTORNA» ZAWIADOMIENIE- B. s.wodo. i kana.sani.-ul. Grunwaldzkiej(GS)» ZAWIADOMIENIE - wiata magazy., remo. istnie. budynku kotło.» Zawiadomienie-Dostawa oleju napędo. w latach 2017-2018» Przebudowa i zmiana sposobu użykowania nieczynnej hydro. ...» Ogło. o wynikach - Wybudo. rezerwowego rurociągu ssawnego» WYNIKI-Odbiór i zagospoda. 6 000ton osadów w latach 2016-17 » REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NIEOBJĘTYCH USTAWĄ PZP» Opracowanie dokumentacj proj.Marcinkowo,Kaliska,Osada I,II» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na wyk dokumentacji projekt.» Budowa sieci wod.-kan na osiedlu Osada II w Wagrowcu » Zmiana ogłoszenia - p.n. na budowę sieci wod.-kan OSADA II » Ogł. o rozstrz. przetargu na budowę sieci wod.-kan Osada II» Wywóz i zagospodarowanie 6 000 t. komunalnych osadów śc.» Przetarg ogr. na dostawę i montaż przekryć dla zbiorników . » Rozstrzygnięcie prz.ogr.na przekrycia zbiorników osadu » PRZEGLĄD, CZYSZCZENIE, UT. ODPAD. Z SEPARATORÓW W W-CU» Zakup dosta. i monta. auto. kraty schodkowej z praso-płuczką» Budo. sieci wod.-kan. na osiedlu „Kaliska 2” ETAPI» Odbiór i zagospoda. komunalne osady ściekowe lata 2014-2015» P.nieogra.na dosta. paliw w 2014r. na terenie miasa Wągrowca» Rozstrzygnięcie p.n. na budowę s.wod-kan ,,KALISKA 2"- ETAPI» Budowa sieci wod.-kan. na osiedlu ,,OSADA I"w Wągrowcu ETAPI
Projekt i realizacja VEGA.NET.PL
Informacje ogólne Zobacz rejestr zmian tego elementu

Nazwa : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Siedziba : WĄGROWIEC; kraj:POLSKA; woj.WIELKOPOLSKIE; powiat:WĄGROWIECKI; gmina:WĄGROWIEC

Adres : 62 - 100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 100

Numer KRS : 0000058825 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer Identyfikacji Podatkowej : 766 - 000 - 65 - 50

REGON : 570544997

Wysokość kapitału zakładowego : 28 475 000,00 zł


Konto bankowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.


PEKAO S.A. I Oddział Wągrowiec

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256


 
Dokument utworzony: 2007-02-26 07:44:32
Przez: Łukasz Senger
Ostatnio zmodyfikowany: 2016-05-20 10:46:34
Przez: Hubert Sielewicz
Ilość wyświetleń strony:91102


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
62-100 Wągrowiec | ul. Janowiecka 100 | tel. 67 / 262 26 61 , 67 / 268 50 86 | fax. 67 / 262 01 26
Internet: www.mpwik-wagrowiec.pl | Email: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl
valid XHTML! valid CSS! IE Compatible FIREFOX Compatible OPERA Compatible