Archiwum ogłoszeń

30 listopada 2017

Nabór na stanowisko kierownicze ,,Głównego Księgowego"

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wągrowcu

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko kierownicze

 

„Głównego Księgowego”

25 października 2016

Przebudowa hydroforni na pomieszczenia biurowe

Ogłoszenie nr 330067 - 2016 z dnia 2016-10-25 r.
Wągrowiec: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ,, Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania nieczynnej hydroforni na pomieszczenia biurowe w budynku socjalno – biurowym ”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

05 października 2016

Odbiór i zagospodarowanie 6000 ton osadów w latach 2016-17

Usługa: ,,Odbiór i zagospodarowanie 6 000 ton komunalnych osadów ściekowych po osuszeniu i higienizacji z Oczyszczalni Ścieków w Wągrowcu w latach 2016 – 2017”

20 września 2016

Wymiana poszycia ścian i dachu istniejącej hali

Zaproszenie do składania ofert cenowej na „Wymiana poszycia ścian i dachu istniejącej hali o konstrukcji stalowej wraz z robotami towarzyszącymi”.

30 sierpienia 2016

Remont i malowanie w budynku SUW

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont i malowanie dyżurki, laboratorium, galerii rur II etap w budynku SUW ul. Janowiecka 100.

29 sierpienia 2016

Wybudowanie rezerwowego rurociągu ssawnego wraz z robotami remontowymi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu ogłasza
PRZETARG OTWARTY na podstawie ,,REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĄGROWCU NIEOBJĘTYCH USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ KWOTY 30 TYS. EURO”

01 czerwca 2016

Remont i malowanie napowietrzalni, filtrownii, galerii rur i pomieszczenia socjalnego

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont i malowanie napowietrzalni, filtrownii, galerii rur i pomieszczenia socjalnego w budynku SUW ul. Janowiecka 100 dla MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu, ul. Janowiecka 100.

09 marca 2016

Dostawa oleju napędowego w roku 2016

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę oleju napędowego w ilości hurtowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu.

28 września 2015

Budowa miejsc postojowych przy ul. Janowieckiej 100

Numer ogłoszenia: 253874 - 2015; data zamieszczenia: 28.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

14 września 2015

Dostawa 1000 ton wapna tlenkowego - budowlanego

Numer ogłoszenia: 238844 - 2015; data zamieszczenia: 14.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wyświetlono pozycje od 1 do 10 z 17
©MPWIK Wągrowiec
Projekt i realizacja MYKK