Przetargi nieobjęte PZP

11 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy zamówienia sektorowego pn.

Doradztwo w zarządzaniu projektem oraz nadzór i administracja kontraktami

ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.mpwik-wagrowiec.pl, oraz na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

w dniu 16.03.2018 roku pod nr 1982

16 marca 2018

Zapytanie ofertowe na usługi Doradztwo w zarządzaniu projektem oraz nadzór i administracja kontraktami

Zapytanie ofertowe na usługi Doradztwo w zarządzaniu projektem oraz nadzór i administracja kontraktami

©MPWIK Wągrowiec
Projekt i realizacja MYKK