Przetargi nieobjęte PZP

05 czerwca 2018

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu OSADA I w Wągrowcu

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu ogłasza przetarg otwarty

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu OSADA I w Wągrowcu

18 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotyczy zamówienia sektorowego pn.

Doradztwo w zarządzaniu projektem oraz nadzór i administracja kontraktami

ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.mpwik-wagrowiec.pl, oraz na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

w dniu 16.03.2018 roku pod nr 1982

11 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy zamówienia sektorowego pn.

Doradztwo w zarządzaniu projektem oraz nadzór i administracja kontraktami

ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.mpwik-wagrowiec.pl, oraz na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

w dniu 16.03.2018 roku pod nr 1982

16 marca 2018

Zapytanie ofertowe na usługi Doradztwo w zarządzaniu projektem oraz nadzór i administracja kontraktami

Zapytanie ofertowe na usługi Doradztwo w zarządzaniu projektem oraz nadzór i administracja kontraktami

©MPWIK Wągrowiec
Projekt i realizacja MYKK