Przetargi nieobjęte PZP

21 czerwca 2019

Zawiadomienie o wyborze oferty oraz wykluczeniu oferenta

Przetarg otwarty - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu KALISKA 2 w Wągrowcu w roku 2019"

31 maja 2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ORAZ ODRZUCENIU OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Wykonanie  kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego

25 września 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotyczy zamówienia sektorowego pn.

Wdrożenie inteligentnego systemu do zarządzania siecią wod-kan GIS

ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.mpwik-wagrowiec.pl, oraz na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl

w dniu 31.08.2018 roku pod nr 1134273

20 września 2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dotyczy zamówienia sektorowego pn. 

Wdrożenie inteligentnego systemu do zarządzania siecią wod-kan GIS

ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego

http://bip.mpwik-wagrowiec.pl, oraz na stronie internetowej 

www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl

w dniu 31.08.2018 roku pod nr 1134273

Wyświetlono pozycje od 1 do 10 z 18
©MPWIK Wągrowiec
Projekt i realizacja MYKK