Deklaracja dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wągrowcu - bip.mpwik-wagrowiec.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2007-02-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-26

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 • Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, itp.).
 • Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Hubert Sielewicz.

 • E-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl
 • Telefon: 67 26 22 661

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wągrowcu
 • Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 100
 • E-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl
 • Telefon: 67 26 22 661

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec

 • Wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu, co umożliwia wjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
 • Budynek główny jest budynkiem parterowym, w pełni dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2021-03-16 11:23
przez: Hubert Sielewicz
Ostatnio edytowany: 2021-03-23 12:37
przez: Hubert Sielewicz
Liczba wyświetleń: 1839
© MPWIK Wągrowiec
Projekt i realizacja MYKK