OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
01 lipieca 2019

I. PREDMIOT ZAMÓWIENIA

I.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu KALISKA 2 w Wągrowcu w roku 2019

I.2) Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane

II. PROCEDURA

II.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg otwarty zgodnie z postanowieniami „REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĄGROWCU NIEOBJĘTYCH USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ KWOTY 30 TYS. EURO”.

III. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

III.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2019 r.

III.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka

Święta 139

77-400 Złotów

III.5) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY (bez VAT):

Cena wybranej oferty: 198.427,63 PLN

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2019-07-01 11:56
przez: Hubert Sielewicz
Ostatnio edytowany: 2019-09-10 10:34
przez: Hubert Sielewicz
Liczba wyświetleń: 934
© MPWIK Wągrowiec
Projekt i realizacja MYKK