Przetargi

24 stycznia 2019

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu"

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu zostało   u n i e w a ż n i o n e.

 

 

 

18 września 2018

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

©MPWIK Wągrowiec
Projekt i realizacja MYKK