Archiwum ogłoszeń

25 września 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotyczy zamówienia sektorowego pn.

Wdrożenie inteligentnego systemu do zarządzania siecią wod-kan GIS

ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.mpwik-wagrowiec.pl, oraz na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl

w dniu 31.08.2018 roku pod nr 1134273

20 września 2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dotyczy zamówienia sektorowego pn. 

Wdrożenie inteligentnego systemu do zarządzania siecią wod-kan GIS

ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego

http://bip.mpwik-wagrowiec.pl, oraz na stronie internetowej 

www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl

w dniu 31.08.2018 roku pod nr 1134273

18 września 2018

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

05 czerwca 2018

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu OSADA I w Wągrowcu

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu ogłasza przetarg otwarty

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu OSADA I w Wągrowcu

18 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotyczy zamówienia sektorowego pn.

Doradztwo w zarządzaniu projektem oraz nadzór i administracja kontraktami

ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.mpwik-wagrowiec.pl, oraz na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

w dniu 16.03.2018 roku pod nr 1982

11 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy zamówienia sektorowego pn.

Doradztwo w zarządzaniu projektem oraz nadzór i administracja kontraktami

ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.mpwik-wagrowiec.pl, oraz na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

w dniu 16.03.2018 roku pod nr 1982

Wyświetlono pozycje od 21 do 30 z 55
© MPWIK Wągrowiec
Projekt i realizacja MYKK