Archiwum ogłoszeń

31 maja 2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ORAZ ODRZUCENIU OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Wykonanie  kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego

07 maja 2019

SPRZEDAŻ KOPARKO-ŁADOWARKI WARYŃSKI

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. sprzeda koparko-ładowarkę WARYŃSKI K-726; rok produkcji – 1995.

Koparka uszkodzona – nie jeździ.

24 stycznia 2019

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu"

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu zostało   u n i e w a ż n i o n e.

 

 

 

Wyświetlono pozycje od 11 do 20 z 55
© MPWIK Wągrowiec
Projekt i realizacja MYKK