Archiwum ogłoszeń

24 stycznia 2019

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu"

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu zostało   u n i e w a ż n i o n e.

 

 

 

25 września 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotyczy zamówienia sektorowego pn.

Wdrożenie inteligentnego systemu do zarządzania siecią wod-kan GIS

ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.mpwik-wagrowiec.pl, oraz na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl

w dniu 31.08.2018 roku pod nr 1134273

20 września 2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dotyczy zamówienia sektorowego pn. 

Wdrożenie inteligentnego systemu do zarządzania siecią wod-kan GIS

ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego

http://bip.mpwik-wagrowiec.pl, oraz na stronie internetowej 

www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl

w dniu 31.08.2018 roku pod nr 1134273

Wyświetlono pozycje od 11 do 20 z 52
© MPWIK Wągrowiec
Projekt i realizacja MYKK